Panoraam

Fosforiidi kaevandamine Eestis

Ülgase fosforiidikaevanduse käigud. Allikas:Vikipeedia

1920 aastal loodi osaühistu Eesti Vosforiit, mis alustas fosforiidi kaevandamist 1921 aastal Jõelähtme kihelkonnas Ülgase asunduses. Kaevanduse toodang oli kuni 10 000 t. aastas. 1938 aastal sõlmiti leping Saksamaaga, kus lubati tarnida 340 tuh t. fosforiidikontsentraati aasta. 1938 a. detsembris põles Ülgase tehnokompleks maha ja kaevandus suleti. Saksamaa lepingu täitmiseks rajati 1940 aastal uus kompleks Maardusse Kroodi oja paremale kaldale. Kaevandus suleti 1965 aastal ja see täitus veega. 1954 aastal alustati fosforiidi kaevandamist karjääris Kallavere linnaosast lõunas. Maardus toodeti ca 850 000 tonni aastas ebaefektiivset väetist. Fosforiidi tootmine lõpetati 1991 aastal.

Maardus kaasnesid kaevandamise ja tootmisega tõsised keskkonnaprobleemid. Kaevandamisel oli väga tõsiseks probleemiks  diktüoneemakilda isesüttimine ja leostumine puistangutes. 

Lisainfo:

http://maeopik.blogspot.com/2011/09/fosforiidi-kaevandamise-tehnoloogia.html

http://et.wikipedia.org/wiki/Fosforiit

http://et.wikipedia.org/wiki/AS_Eesti_Fosforiit

http://et.wikipedia.org/wiki/Dikt%C3%BConeemaargilliit