Panoraam

Alanduslehter

Kui võetakse vett, pumbatakse vett välja jne. alaneb põhjaveetase puuraugu või kaevanduse- karjääri  ümbruses ja vesi hakkab hüdraulilise gradiendi mõjul liikuma pumbatava ala suunas. Põhjavee esialgse taseme ja pumpamise mõjul tekkinud veetaseme vahet nimetatakse alanduseks.

Pumpamise mõjul tekkinud veepinna alanemise piirkonda nimetatakse alanduslehtriks. Alanduslehtri ulatus on seda suurem, mida enam vett veekihist välja pumbatakse.

Mida sügavamatest kihtidest me vett võtame seda kaugemale ulatub alanduslehter. See on  tingitud sellest, et sügavamatesse põhjaveekihtidesse infiltreerub vähem sademevett kui ülemistesse kihtidesse ning seetõttu ei kompenseeri infiltreerumine väljapumpamist.